Cercuri științifice studențești

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

Detaliile privind cercurile studențești ”Cinepolis” și ”Antropologia gustului” se pot vizualiza aici.

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

“CinePolis”
Activitatea cercului în proiectarea unor documentare și pelicule cinematografice pe care studenții sunt apoi invitați să le comenteze. Primul documentar pe care l-am propus este celebrul “The Century of the Self” realizat de reputatul jurnalist BBC Adam Curtis.
Temele de discuție:
1. Rolul psihanalizei în relațiile publice – Edward Bernays și “fabricarea consimțământului”(the engineering of consent)
2. Rolul psihanalizei în conturarea cetățeanului model – The Mental Health Act.
3. “E un polițist în capul fiecăruia dintre noi – el trebuie distrus!” – Eșecul mișcării ’68 și “mișcarea de dezvoltare personală” – în căutarea liberății interioare.
4. Corporațiile și conformarea la consumatorul non-conformist – David Ogilvy și modelul Values and Lifestyles
5. Afirmarea sinelui “eliberat” prin achiziționarea de bunuri – cum i-au ajutat corporațiile pe consumatori “să se exprime” prin consum.


ANII UNIVERSITARI PRECEDENȚI

Anul universitar 2010-2011

Inovaţie în arhitectura sistemului internaţional
Coordonatori: lect.univ.drd. Daniela Radu, prep.univ. Alexandru Climescu

Artă şi politică
Coordonatori: conf.univ.dr. Cecilia Tohăneanu, asist.univ.dr. Alina Duduciuc, asist.univ.drd. Camelia Runceanu

Media, politică şi societate
Coordonatori: asist.univ. Cristina Rhea, asist.univ.drd. Ilarion Ţiu

Relaţii publice: succes şi credibilitate
Coordonatori: lect.univ.drd. Marcela Stoica


Anul universitar 2007-2008

Intelectualii şi politica
“Intelectualii nu vor nici să înţeleagă, nici să schimbe lumea, ei vor să o denunţe.”
(Raymond Aron, Spectatorul angajat)

• Intelectualul public
• Intelectuali şi politicieni: gândire independentă vs. gândire partizană?
• Intelectualul – spectator sau actor politic?
• Angajarea politică: o trădare a misiunii cărturarului? Dezbatere pe marginea cărţii lui Julien Benda, La trahison des clercs (Trădarea cărturarilor) şi a dialogului Vaclav Havel – Timothy Garton Ash
• Intelectualul ca “spectator angajat” sau critic al politicii
• Responsabilitatea intelectualului public
• Intelectualul public din România de astăzi

Bibliografie
1. Raymond Aron, Spectatorul angajat, Ed. Nemira, 1999, (trad. M.T. Cazaban), pp. 155-172, 175-177;
2. Timothy Garton Ash, “Intelectuali şi politicieni”, în Timothy Garton Ash: Istoria prezentului, trad. C. Constantinescu, Polirom, 2002;
3. Timothy Garton-Ash, “Intellectuals in politics”, în Prospect Magazine, Issue 37, January 1999;
4. Julien Benda, La Trahison des clercs, Les Cahiers rouges, Grasset, 2003;
5. Isaiah Berlin, Simţul realităţii, Univers, 2004, trad. L. Kertesz, pp. 65-105;
6. Mihai Dinu Gheorghiu, Intelectualii în câmpul puterii. Morfologii şi traiectorii sociale, Polirom, 2007;
7. Jurgen Habermas, Discursul filosofic al modernităţii, All, 2000, (tr. G. Lepădatu, I. Zamfir, M. Stan), pp. 93-161.
8. Jacques Coenen-Huther, Sociologia elitelor, Polirom, 2007 (trad. M. Ungurean);
9. Tony Judt, Povara responsabilităţii. Blum, Camus, Aron şi secolul XX francez, Polirom, 2000 (trad. L. Leuştean);
10. Ramin Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, Phoenix Press, London, 1993, cap. “Intellectuals and the intelligentsia”, pp. 182-187;
11. Mark Lilla, Spiritul nesăbuit. Intelectualii în politică, Polirom (trad. M. Antohi);
12. Cecilia Tohăneanu, “Metafizica politicului. Angajamentul nazist heideggerian: eroare sau vină?” Revista 22, Nr. 30/1992;
13. Max Weinreich, Universităţile lui Hitler. Contribuţia intelectualilor la crimele Germaniei împotriva evreilor, Polirom, 2000 (trad. P. Gheo);
14. Michel Winock, Secolul intelectualilor, Ed. Cartier, Bucureşti, 2001 (trad. G. Chiriţă)


Anul universitar 2006-2007

Politică şi moralitate. Realism politic vs. idealism politic

• Relaţia între virtutea personală şi virtutea civică
• Fundamentele morale ale politicii – idealismul politic
• Realismul – o concepţie minimală despre politic şi politică
• Machiavellismul ca gen de politică
• Pragmatismul şi arta politicii
• Recuperarea dimensiunii morale a politicii şi semnificaţia ei în context actual

Activități
Iunie 2007: dezbaterea pe tema: Realism politic versus idealism politic

Au participat studenţi de la:
• Facultatea de Ştiinţe Politice, UCDC
• Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti
• Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti

Organizatori:
• Conf.univ.dr. Cecilia Tohăneanu – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
• Prof.univ.dr. Gheorghe Lencan Stoica – Universitatea Bucureşti

Bibliografie
1. Platon, Republica, trad. D. Vanghelis, Antet, Cartea a II-a, pp. 39-70
2. Niccolo Machiavelli (2006). Principele, trad. N. Facon, Humanitas, (în special cap. XVIII, p. 183-187)
3. Ernst Cassirer (2001). Mitul statului, Ed. Institutul european, pp.153-206
4. Leo Strauss (1994). Platon, in Leo Strauss et Joseph Cropsey, Histoire de la philosophie politique, Paris: Quadrige/Presses Universitaires de France, pp. 35-48, 60-71
5. Leo Strauss (1994). Nicolas Machiavel, în Leo Strauss et Joseph Cropsey, Histoire de la philosophie politique, Paris: Quadrige/Presses Universitaires de France, pp. 321-328, 340-342
6. Isaiah Berlin (2001). Adevăratul studiu al omenirii, trad. R. Lupan, Ed. Meridiane, pp. 292-318
7. Robert D. Kaplan (2002). Politici de război. De ce necesită conducerea politică un etos păgân, trad. C. Vereş, Polirom, pp. 60-69.
8. Adrian-Paul Iliescu, Emanuel-Mihail Socaciu (coord.) (1999), Fundamentele gândirii politice moderne, Polirom, Cap. XV: Principele, pp. 17-18