INFORMAȚII ADMITERE 2018

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ ȘI MASTER

Înscriere:

 • etapa I – 04.06.2018 – 31.07.2018;
 • etapa II – 01.08.2018 – 28.09.2018.

Afișarea rezultatelor:

 • etapa I – 01.08.2018;
 • etapa II – 29.09.2018.

Achitarea a minim 25% din taxa de școlarizare:

 • etapa I – 02.08.2018 – 16.08.2018;
 • etapa II – 30.09.2018 – 07.10.2018.

PROGRAME DE LICENŢĂ: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 • 3 ani învăţământ cu frecvenţă (IF) – 600 euro/an

PROGRAME DE MASTER: STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE

 • 4 sem. – 325 euro/sem.

Admiterea la programele de studii universitare de licență se desfășoară pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea la programele de studii universitare de master se desfășoară pe baza mediei obținute la examenul de licență.

TAXE ȘI REDUCERI!

Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:

 • integral, beneficiind de o reducere de 50 euro
 • parțial (minim 25% din taxa de școlarizare) până la 16.08.2018 (etapa I) respectiv până la 07.10.2018 (etapa II).

Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.

Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru:

 • candidații care provin din aceeași familie;
 • primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;

Beneficiază de reduceri de taxe:

 • studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității;
 • absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, sau din alte universități.

ACTE NECESARE ADMITERE PROGRAME DE LICENȚĂ ȘI MASTER

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere-tip și anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • Diplomă de bacalaureat (original şi copie xerox), sau adeverință de promovare a examenului de bacalaureat pentru promoția 2018;
 • Diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ unde s-a susţinut examenul de licenţă (pentru promoţia 2018), în cazul candidaților care doresc să urmeze un al doilea program de licență, sau să se înscrie la un program de master);
 • Supliment la diplomă (original și copie xerox);
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificat de naştere (original și copie xerox);
 • Carte de identitate (original și copie xerox);
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (original și copie xerox);
 • Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • Dosar plic.

Taxa de înscriere: 100 lei