24 mai 2017: Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor

În data de 24 mai 2017, Facultatea de Științe Politice a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” a organizat Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor

Comitetul științific și de organizare:
1. prof.univ.dr. Florian Răpan – președinte
2. conf.univ.dr. Maria Cernat
3. conf.univ.dr. Luminița Kohalmi

Lucrările premiate în cadrul conferinței au fost:
1. Kevorkian Mihail-Eugen – Premiul I
2. Gheorghe Ștefan și Dilan Karadag – Premiul II
3. Antonio Petcu – Premiul III

Programul conferinței studenților și masteranzilor FSP 2017