Comunicare și Relații Publice

Relaţiile publice reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare în societatea contemporană bazată pe comunicare. Programul de studii de licenţă “Comunicare şi Relaţii Publice” oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege procesul comunicării umane şi natura interdisciplinară a comunicării, de a dobândi un nivel ridicat de competenţă şi expertiză în comunicarea interpersonală, intergrupală şi organizaţională.
Parcurgând acest program, studenţii vor avea posibilitatea de a cunoaşte: cum se crează şi se gestionează imaginea publică a unor instituţii/societăţi comerciale/partide şi organizaţii politice/organizaţii non-guvernamentale; cum pot fi mediate conflictele şi conciliate negocierile; cum se gestionează relaţiile organizaţiei cu mass media în calitate de purtător de cuvînt sau funcţionar în cadrul biroului de presă; cum se redactează mesaje scrise şi audiovizuale; cum se organizează evenimente mediatice (conferinţe de presă, expozitii, lansări de bunuri şi servicii etc.).


Studiul comunicării şi al relaţiilor publice contribuie la formarea competenţelor cognitive şi profesionale necesare exercitării unor profesii precum:
• mediator
• manager resurse umane
• cercetător al opiniei publice
• consilier de imagine
• purtător de cuvânt
• specialist relaţii publice
• specialist în publicitate


Programul de licență COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE este ACREDITAT de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior prin Hotărârea Consiliului ARACIS din 25 iunie 2015!


Plan de învățământ anul I
Plan de învățământ anul II
Plan de învățământ anul III