Programul de master STUDII DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Durata studiilor: 4 semestre
Cifra de școlarizare: 75 locuri
Taxa semestrială: 325 €

Pentru preînscrieri online, click aici

Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE
Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 01 august – 29 septembrie 2017
Afișarea listelor provizorii cu candidații admiși şi respinși: 29 septembrie 2017
Perioada de contestații: 29 septembrie 2017 – 30 septembrie 2017
Afișarea listelor definitive cu candidații admiși şi respinși: 30 septembrie 2017
Plata a minim 25% din taxa de școlarizare: 30 septembrie 2017 – 07 octombrie 2017

Concursul de admitere se realizează pe baza mediei obținute la examenul de Licență.
Candidații declarați admiși la programele de studii universitare de master, absolvenți ai Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, beneficiază de o reducere de 10% din taxa de școlarizare.

Detalii despre formalitățile de înscriere aici

Detalii prin telefon: 021.330.87.50

Informații despre programul de master Studii de Securitate și Apărare aici.