Politici, gen și minorități

Durata: 100 de ore (7 săptămâni)
Taxa de studii: 90 euro

Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2018
Perioada de desfășurare a cursurilor: 15 octombrie – 26 noiembrie 2018

Discipline:
– Dreptul minorităților
– Mediere în situații de risc social și discriminare
– Ideologiile eliberării: feminismul, ecologismul, mișcările de eliberare
Evaluare finală: Probă practică

INFORMAȚII:
Email: politice@ucdc.ro
Telefon: 021.330.87.50