Management electoral

Durata: 80 de ore (6 săptămâni)
Taxa de studii: 80 euro

Perioada de înscriere: 1-30 septembrie 2018
Perioada de desfășurare a cursurilor: 15 octombrie – 19 noiembrie 2018

Discipline:
– Moduri de scrutin și sisteme electorale
– Analiza electorală
– Tehnici de imagine și comunicare electorală
– Managementul campaniei electorale
Evaluare finală: Probă practică

INFORMAȚII:
Email: politice@ucdc.ro
Telefon: (021) 330.87.50