Sesiuni științifice studențești

24 mai 2017: Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor

În data de 24 mai 2017, Facultatea de Științe Politice a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” a organizat Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor

Comitetul științific și de organizare:
1. prof.univ.dr. Florian Răpan – președinte
2. conf.univ.dr. Maria Cernat
3. conf.univ.dr. Luminița Kohalmi

Lucrările premiate în cadrul conferinței au fost:
1. Kevorkian Mihail-Eugen – Premiul I
2. Gheorghe Ștefan și Dilan Karadag – Premiul II
3. Antonio Petcu – Premiul III

Programul conferinței studenților și masteranzilor FSP 2017

Conferința studenților și masteranzilor, 2016 (VIDEO)

Joi, 19 mai 2016, a avut loc Conferința studenților și masteranzilor de la Facultatea de Științe Politice.

Programul conferinței

Conferința studenților și masteranzilor de la Facultatea de Științe Politice, cu tema ROLUL COMUNICĂRII ÎN POLITICĂ ȘI ÎN SOCIETATE

Marți, 19 mai 2015, ora 14.00, sala 71, a avut loc Conferința studenților și masteranzilor de la Facultatea de Științe Politice, cu tema ROLUL COMUNICĂRII ÎN POLITICĂ ȘI ÎN SOCIETATE.

Programul conferinței

23 mai 2014: Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Studenților și Masteranzilor Facultății de Științe Politice, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Tema: Studiul comunicării și al știițelor politice: exigențe și provocări
Comitet de organizare: Lector univ.dr. Maria Cernat (președinte); Conf.univ.dr. Sabin Drăgulin (membru); Lector univ.dr. Ilarion Țiu (membru); Lector univ.dr. Monica Mitarcă (membru); Asist. univ.dr. Alina Pop (membru)

8 aprilie 2014: Conferinţa tinerilor, ediţia a III-a. Drepturi versus obligaţii în societatea contemporană

• [informații aici]

28 martie 2013: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“

• [informații | program]

30 martie 2012: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor

• informații aici

31 Martie 2011: Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor 2011

informații aici

mai 2010: Sesiunea de comunicări ştiinţifice a masteranzilor din cadrul programului de master Relaţii Politice Internaţionale

Tema: Continuitate şi schimbare în relaţiile internaţionale: explorând trecutul şi anticipând viitorul
La începutul anului 1989, vocile care preziceau destrămarea imperiului sovietic nu au beneficiat de o popularitate considerabilă. Însă după doi ani, Uniunea Sovietică a fost marcată de o implozie neprevăzută. În consecinţă, statele membre ale Pactului de la Varşovia, cât şi cele cincisprezece foste republici sovietice şi-au trasat o nouă traiectorie internaţională. Reunificarea Germaniei constituie un al moment ce a luat prin surprindere opinia dominantă a comunităţii academice. Cu 10 ani mai devreme, la finalul erei Mao, nimeni nu a prezis evoluţia Chinei şi noul status al acesteia, de challenger al Statelor Unite pe scena internaţională. Ştiinţele sociale au fost la fel de tăcute cu privire la rolul proeminent pe care internetul şi celelalte inovaţii tehnologice l-au avut în dezvoltarea fenomenului cunoscut astăzi prin termenul „globalizare”.
Luând în considerare aceste evoluţii în dinamica relaţiilor internaţionale, teoreticienii au început să întrevadă posibile schimbări dramatice. Este posibil ca cei doi gemeni liberali, capitalismul şi democraţia, să înregistreze un succes atât de amplu încât să asistăm la un „sfârşit al istoriei”? Se va dezintegra Rusia, aşa cum a făcut-o şi Uniunea Sovietică? Va asista lumea la o ciocnire a civilizaţiilor? Cursele înarmării regionale, globalizarea, dezvoltarea, secularizarea şi încălzirea globală reprezintă mărturii certe ale schimbării. Este comunitatea internaţională covârşită de aceste schimbări sau este ea pregătită să le gestioneze eficient?
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a masteranzilor din cadrul programului de Relaţii Politice Internaţionale îşi propune să exploreze aceste aspecte şi să creeze un spaţiu al dezbaterii constructive.

28-29 aprilie 2010: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor

Tema: Toleranţă politică versus democraţie militantă
Care sunt limitele in interiorul cărora o democraţie poate acţiona în scopul protejării ei fără a-şi compromite propria natură? Este acceptabilă interpretarea constituţiilor liberale ca pacte suicidale în virtutea faptului că valorile pe care le promovează (toleranţa şi pluralismul) ar fi de natură să împiedice apărarea lor eficientă? Poate o democraţie aflată în pericol să limiteze anumite drepturi şi în acelaşi timp să-şi menţină substanţa democratică? Sunt doar câteva dintre întrebările care animă dezbaterile contemporane în jurul unor subiecte controversate cum ar fi: cunoscutul Patriot Act prin care sunt restrânse libertăţile civile in SUA, sancţionarea istoricilor negaţionişti ai Holocaustului, producţiile artistice „incorecte politic” sau interzicerea partidelor politice antidemocratice.
Secțiuni:
• Media, politica si societate
• Filosofie politică, etică politică
• Drept internaţional, relaţii internaţionale, studii de securitate, drept comunitar şi drepturile omului
• Sociologie politică, psihologie politică, teoria elitelor, istoria mentalităţilor, comunicare politică