Sesiuni / conferinţe / simpozioane ştiinţifice

Conferința Spațiul public european – încotro? Reforma Uniunii Europene – implicații în planul securității și al comunicării publice

29 mai 2017

Anul 2016 a însemnat înainte de toate o reconfigurare a relațiilor de putere la nivel global. Referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (iunie 2016) și rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA (noiembrie 2016) reprezintă o provocare pentru stabilitatea țărilor membre UE. Ascensiunea discursului populist precum și a liderilor naționaliști se înscriu în aceeași direcție a reevaluării principiilor fondatoare ale Uniunii Europene provocând dezbateri privind modele alternative de cooperare. În acest context declarațiile nucleului franco-german al UE privind reforma blocului comunitar sunt de natură să suscite interesul comunității academice, membrilor Legislativului, cât și al strategilor în securitate și apărare.
Conferința noastră s-a adresat cadrelor didactice universitare, cercetătorilor din institutele de specialitate, cât și profesioniștilor din domeniul comunicării publice și al securității.

Parteneri:

Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C.Brătianu” (ISPRI), Academia Română;

Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Camera Deputaților.

Comitetul științific al conferinței
1. Prof. univ.dr. Florian Răpan
2. Prof.univ.dr. Dan Dungaciu, ISPRI
3. Prof.univ.dr. Doina Mureșan
4. Conf.univ.dr. Ilarion Țiu
5. Conf.univ.dr. Gelu Ciascai
6. Conf.univ.dr. Maria Cernat
7. Conf.univ.dr. Lucian Catrina
8. Conf.univ.dr. Luminița Kohalmi
9. Lect.univ.dr. Marcela Monica Stoica
10. CS.III.dr. Gabriela Tănăsescu, ISPRI

Comitetul de organizare a conferinței
1. Prof.univ.dr. Momcilo Luburici, președintele UCDC
2. Prof.univ.dr. Corina-Adriana Dumitrescu, președintele Senatului UCDC
3. Prof.univ.dr. Cristiana Cristureanu, Rectorul UCDC
4. Prof.univ.dr. Georgeta Ilie, Prorector UCDC
5. Prof.univ.dr. Florian Răpan, Decan al Facultății de Științe Politice, UCDC
6. Prof.univ.dr. Dan Dungaciu, ISPRI
7. Doru Căpraru, Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională
7. Conf.univ.dr. Maria Cernat, Director al Departamentului Comunicare și Relații Publice, UCDC
8. Conf.univ.dr. Ilarion Țiu, Facultatea de Științe Politice, UCDC
9. Lector univ.dr. Marcela Monica Stoica, Facultatea de Științe Politice, UCDC
10. CS.III.dr. Gabriela Tănăsescu, ISPRI

Lucrările conferinței vor fi publicate în volum cu ISSN, într-un număr special al revistei Facultății de Științe Politice – Romanian Review of Political Science and Communication

Programul Conferinței

Conferința Migrația și implicațiile sale în planul politicii, al securității și al comunicării publice (VIDEO)

Conferința anuală a cadrelor didactice de la Facultatea de Științe Politice
Spațiul european – încotro? Migrația și implicațiile sale în planul politicii, al securității și al comunicării publice
12 mai 2016

Comitetul științific al conferinței
1. Prof. univ.dr. Florian Răpan
2. Prof.univ.dr. Doina Mureșan
3. Conf.univ.dr. Ilarion Țiu
4. Conf.univ.dr. Alexandru Ștefănescu
5. Conf.univ.dr. Gelu Ciascai
6. Conf.univ.dr. Maria Cernat
7. Conf.univ.dr. Sabin Drăgulin
8. Conf.univ.dr. Lucian Catrina
9. Conf.univ.dr. Luminița Kohalmi

Comitetul de organizare a conferinței
1. Conf.univ.dr. Maria Cernat – Director al Centrului de Cercetări în Domeniul Științelor Sociale și Umaniste
2. Conf.univ.dr. Ilarion Țiu, Facultatea de Științe Politice
3. Conf.univ.dr. Sabin Drăgulin, Facultatea de Științe Politice
4. conf.univ.dr. Agata Popescu, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
5. Conf.univ.dr. Nicoleta Buzatu Facultatea de Științe Juridice și Administrative
6. Conf.univ.dr. Sorinel Căpușneanu, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
7. Lector univ.dr. Marcela Monica Stoica, Facultatea de Științe Politice

Termene și condiții de participare:
21 martie 2016 – Transmiterea titlului și abstractului în limba engleză
12 mai 2016 – Prezentarea lucrărilor in extenso în cadrul conferinței

Lucrările conferinței vor fi publicate în volum cu ISSN, într-un număr special al revistei Facultății de Științe Politice Romanian Review of Political Science and Communication

Programul conferinței

Probleme actuale ale administrației publice din România

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“, prin intermediul Institutului Internațional pentru Drepturile Omului, Facultății de Științe Politice și
Facultății de Științe Juridice și Administrative a organizat în data de 7 mai 2015 Conferința Națională Probleme actuale ale administrației publice din România.
Programul conferinței

Vă invităm să vizionați mai jos un material de prezentare a evenimentului:

Simpozionul științific omagial, „Dimitrie Cantemir – G.W. Leibniz și Academia din Berlin”

Joi, 11 iulie 2014, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” și Asociația de cultură „Dimitrie Cantemir” au organizat Simpozionul științific omagial, „Dimitrie Cantemir – G.W. Leibniz și Academia din Berlin”.
În cadrul evenimentului, lect. univ. dr. Alexandru Ștefănescu de la Facultatea de Științe Politice a UCDC a prezentat comunicarea „Dimitrie Cantemir – G.W.Leibniz, câteva probeleme de politică externă”.

Conferința „Discurs, raționalitate și comunicare în sfera publică“

Data: 27 iunie 2014

Secțiuni:
• Tipologii ale discursului public
• Mass-media și Comunicare
• Relații internaționale


Comitetul științific:
prof. univ. dr. Momcilo Luburici, Președinte UCDC
prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, Rector UCDC
prof. univ. dr. Doina Mureșan, Decan al Facultății de Științe Politice, UCDC
prof. univ. dr. Florian Râpan, Prodecan al Facultății de Științe Politice, UCDC
prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu, Facultatea de Științe Politice, UCDC
prof. univ. dr. Victor Munteanu, Prorector UCDC
prof. univ. dr. Gabriela Pohoață, Prorector UCDC
conf. univ. dr. Gheorghe Ciascai, Facultatea de Științe Politice, UCDC
conf. univ. dr. Ion Chiciudean, Prodecan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA
lect. univ. dr. Ilarion Țiu, Facultatea de Științe Politice, UCDC
lect. univ. dr. Alexandru Ștefănescu, Facultatea de Științe Politice, UCDC
lect. univ. dr. Alina Duduciuc, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Comitetul de organizare:
conf. univ. dr. Sabin Drăgulin, Facultatea de Științe Politice, UCDC
lect. univ. dr. Daniela Radu, Facultatea de Științe Politice, UCDC
lect. univ. dr. Marcela-Monica Stoica, Facultatea de Științe Politice, UCDC
lect. univ. dr. Maria Cernat, Facultatea de Științe Politice, UCDC
asist. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA


Programul conferinței [click aici]


9 mai 2013: Conferința „Spaţiul public european – încotro?“

[informaţii | program]

6 aprilie 2012: Conferinţa “250 de ani de la publicarea Contractului social; actualitatea operei lui Jean-Jacques Rousseau”

Organizatori: Facultatea de Știinţe Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi Institutul de Știinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române [informații aici]

Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Teorii şi ideologii politice”

08 aprilie 2011, Bucureşti

Tematica conferinţei
Ştiinţa politică se confruntă de la apariţia ei cu o tensiune când manifestă, când latentă, privind statutul ei în raport cu spaţiul şi discursul politic, cu practica şi acţiunea politică, inclusiv cu actorii jocului politic. Între căutarea constantă a rigorii şi a coerenţei epistemice, specifică ştiinţei politice, căutare care include o ameliorare continuă a metodelor acestei ştiinţe, şi dezvoltarea proteiformă a ideologiilor asociate discursului şi practicii politice, persistă o zonă de interferenţă şi tensiune.
Înscriindu-se demersurilor academice actuale de clarificare a naturii relaţiei dintre teoriile şi ideologiile politice, conferinţa organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române îşi propune să dezbată câteva dintre aspectele cele mai controversate ale acestei probleme.
Problematici care vor fi dezbătute în cadrul celor patru secţiuni:
Secţiunea I Filosofie politică, teorie politică, ideologia politică – genuri ale gândirii politice
Teoriile politice: ideologii în formă academică?
Sinonimii conceptuale: „ideologii”, „doctrine”, „sisteme de credinţe”
Ideologii politice vs teorii politice din perspectiva funcţiilor lor
Natura ideologiilor politice (dimensiunile lor)
Secţiunea a II-a Locul ideologiei în lumea contemporană. Scena ideologică a democraţiei liberale contemporane.
Politica ideologică vs politica post-ideologică (politica identităţii); „mişcări sociale” vs. „campanii” (Richard Rorty). De la ideologii totalizante (holiste) la ideologii „moleculare” (particulare)?
Secţiunea a III-a Teoriile relaţiilor internaţionale, teoriilor integrării europene şi dilema neutralitatii lor ideologice
Care mai este, în prezent, potenţialul euristic al şcolilor de gândire clasice asupra relaţiilor internaţionale (realismul/neorealismul, liberalismul/neoliberalismul)?
Şcolile de gândire dizidente/non-clasice referitoare la relaţiile internaţionale şi capacitatea lor de înţelegere a relevanţei actorilor marginali în relaţiile internaţionale
Teoriile integrării europene: constructii şi justificări academice a posteriori ale ideologiilor unificării europene?
Secţiunea a IV-a Teoriile comunicării între exigenţele academice şi necesităţile practice ale comunicării politice
Proliferarea ştiinţelor comunicării în spaţiul academic, în special după anii ’80, ridică problema fundamentării teoretice şi empirice a acestor discipline şi a interferenţei acestora cu spaţiul practicii şi al comunicării politice. Analiza (critică) a limbajului/discursului politic.

Participanţi
Cecilia Tohăneanu, conf. univ. dr., FSP, UCDC
Camelia Runceanu, asist. univ. drd., FSP, UCDC
Sabin Drăgulin, lect. univ. dr., FSP, UCDC
Alexandru Ştefănescu, asist. univ. dr, FSP, UCDC
Viorella Manolache, CCS, ISPRI, Academia Română
Marcela-Monica Stoica, lect. univ. drd., FSP, UCDC
Cristian-Ion Popa, CSIII dr., ISPRI, Academia Română
Gheorghe Ciascai, conf. univ. dr., FSP, UCDC
Sorin Mitulescu, conf. univ. dr., FSP, UCDC
Eugen Lungu, lect. univ. drd., Univ. Lumina Bucureşti
Silviu Petre, drd., Universitatea Bucureşti
Constantin Degeratu, conf. univ. dr, FSP, UCDC
Alina Duduciuc, lect. univ. dr, FSP, UCDC
Ilarion Ţiu, asist. univ. drd., FSP, UCDC
Henrieta Anişoara Şerban, CCS, ISPRI, Academia Română
Cristina Rhea, asist. univ., FSP, UCDC
Anca Păiuşescu, lect. univ. dr., FSP, UCDC
Victor Negrescu, asist univ. drd, FSP, UCDC
Nicolae Drăguşin, prep. univ. drd., FSP, UCDC
Alexandru Climescu, prep. univ., FSP, UCDC
Lorena Păvălan Stuparu, CCS, ISPRI, Academia Română
Daniela Radu, lect. univ. drd., FSP, UCDC

Responsabili de organizare:
Gheorghe Ciascai, FSP, UCDC, gciascai@gmail.com
Nicolae Drăguşin, FSP, UCDC, nicolaedr@yahoo.com
Gabriela Tănăsescu, ISPRI, Academia Română, gabrielatanasescu@yahoo.comProgramul sesiunii
• 9,30 – 10,00 Deschiderea sesiunii, reuniune în plen (sala 130)

• 10,00 – 13,00 Activităţi pe secţiuni

Secţiunea I şi a II-a Filosofie politică, teorie politică, ideologia politică – genuri ale gândirii politice; Locul ideologiei în lumea contemporană. Scena ideologică a democraţiei liberale contemporane (sala 130)
Moderator: conf. univ. dr. Cecilia Tohăneanu, Raportor: prep. univ. drd. Nicolae Drăguşin

• 10,00 – 10,15 Asist. univ. drd. Camelia Runceanu – De la formation intellectuelle d’une vision du monde commune à l’ère du postcommunisme. Du recours à la théorie et à l’histoire vécue (des autres et de soi-même) dans l’espace légitime des discours politiques
• 10,15 – 10,30 – Lect. univ. dr. Sabin Drăgulin, Sensul liberalismului astăzi
• 10,15 – 10,45 – Asist. univ. dr. Alexandru Ştefănescu, E posibilă o aritmetică politică?
• 10,45 – 11,00 – Conf. univ. dr. Cecilia Tohăneanu, titlu rezervat
• 11,00 – 11,15 – Sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 11,15 – 11,30 – Pauză de cafea
• 11,30 – 11,45 – CS dr. Viorella Manolache, Sfârşitul ideologiei. Post-ideologiile
• 11,45 – 12,00 – Lect. univ. drd. Marcela-Monica Stoica, Percepţii ale elitei politice parlamentare asupra reformei electorale în România
• 12,00 – 12,15 – CSIII Dr. Cristian-Ion Popa, Piaţa şi Statul din perspectiva economiei constituţionale
• 12,15 – 12,30 – prep. univ. dr. Nicolae Drăguşin, Teorie, doctrina, ideologie. Delimitari conceptuale
• 12,30 – 12,45 – Lect. univ. dr. Vasile Ostaciuc, Cauze ale cresterii bugetului de stat in perioada contemporana
• 12.45 – 13.00 – Dr. Gabriela Tanasescu, Filosofia politica, teoria politica, stiinta politica – granite disciplinare
• 13.00-13.15 – Dr. Adela Deliu, Repere actuale ale ideologiei globalizarii
• 13,15- 13,30 – sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 13,30 – 13,45 – pauză de cafea

Secţiunea a III-a Teoriile relaţiilor internaţionale, teoriilor integrării europene şi dilema neutralitatii lor ideologice (sala 71)
Moderator: conf. univ. dr. Gheorghe Ciascai, Raportor: lector univ. drd. Daniela Radu

• 10,00 – 10, 15 – Lect. univ. drd. Eugen Lungu, Teoriile asupra relaţiilor internaţionale şi răspunsurile lor la provocările din mediul internaţional
• 10,15 – 10,30 – Conf. univ. dr. Constantin Degeratu, Teoria Relaţiilor Internaţionale – în căutarea unor noi… teorii pentru Secolul 21
• 10,30 – 10,45 – Prep. univ. Alexandru Climescu, Este „interesul naţional” real? Despre asumarea şi explicarea unui concept disputat
• 10,45 – 11,00 – sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 11,00 – 11,15 – pauza de cafea
• 11,15 – 11,30 – Conf. univ. dr. Gheorghe Ciascai, Influenţa contextului cultural, ştiinţific şi politic asupra apariţiei teoriilor integrării europene – analiza comparativă între functionalism, neofunctionalism si interguvernamentalism
• 11,30 – 11,45 – Conf. univ. dr. Sorin Mitulescu, Teoriile integrarii europene intre modelele clasice si noile realitati
• 11,45 – 12,00 – drd. Silviu Petre, Uniunea Europeană şi India în lupta contra terorismului după 11 septembrie
• 12,00 – 12,15 – CCS Lorena Păvălan, Sincronii filosofic-ideologice ale construcţiei europene
• 12,15 – 12,30 – Sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 12,30 – 13,15 – Pauza de cafea

Secţiunea a IV-a Teoriile comunicării între exigenţele academice şi necesităţile practice ale comunicării politice (Sală Consiliu – Decanat FSP)
Moderator: lect. univ. dr. Alina Duduciuc, Raportor: asist. univ. drd. Ilarion Ţiu

• 10,00 – 10,15 – CS Dr. Henrieta Anişoara Șerban, Jocul politic şi simbolurile politice
• 10,15 – 10,30 – Lect. univ. drd. Monica Mitarca, Titlu rezervat
• 10,30 – 10,45 – Asist. univ. drd. Victor Negrescu, Ideologizarea comunicării publice internaţionale: discursul despre intervenţia umanitară şi perspectivele ideologice
• 10,45 – 11,00 – Sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 11,00 – 11,15 – Pauza de cafea
• 11,15 – 11,30 – Lect. univ. dr. Anca Păiuşescu, Răspunderea juridică a jurnaliştilor – obiect al controverselor legislative
• 11,30 – 11,45 – Asist. univ. drd. Ilarion Ţiu, Mecanismul de decizie in Miscarea Legionara in perioada 1944-1948
• 11.45 – 12.00 – Asist. univ. Cristina Rhea, Spectacularizarea fenomenului politic prin intermediul mass media si al consilierilor de imagine
• 12.00 – 12,15 – Lect. univ. dr. Alina Duduciuc, Inferente si euristici in perceptia comportamentului moral al liderilor politici
• 12,15 – 12,30 – Sesiune de întrebări şi răspunsuri
• 12,30 – 13,15 – Pauza de cafea

• 13,30 – 13, 45 Prezentarea rapoartelor activităţilor pe secţiuni
• 13,45 – 14,00 Concluzii finale şi închiderea sesiunii.

19 aprilie 2010: Conferinţa anuală a Facultăţii de Stiinţe Politice

• În colaborare cu Institutul de Stiinţe Politice si Relaţii Internaţionale.

Tema: “Schimbări majore în lumea contemporană şi necesitatea refundamentării ontologice a politicii”

5 mai 2009: Simpozionul „Gândirea politică constituţională. Antecedente istorice şi preocupări actuale”

Organizat de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române împreună cu Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” – Aula Ion Heliade Rădulescu, Biblioteca Academiei Române.